Europos fondai

Projekto pavadinimas:
„Mobilwag” elektrinių svarstyklių pristatymas didelį pramonės ir žemės ūkio potencialą turinčiose Lietuvos ir Ukrainos rinkose.
Projekto tikslas ir numatomas poveikis:
Bendrovė „Mobilwag”, planuodama savo eksporto veiklą ir plėtrą į užsienio rinkas, užsakė išorės bendrovei patikrinti pasirinktas šalis, kuriose būtų galima parduoti jos gaminius – elektronines svarstykles (transporto priemonių prasilenkimo, pramonines, nerūdijančio plieno) Atliekant analizę buvo apklaustos penkios potencialios užsienio rinkos ir galiausiai konsultacinė bendrovė rekomendavo dvi rinkas: Ukrainą ir Lietuvą.
„Mobilwag” tikisi, kad tai įvyks dėl internacionalizacijos:
(a) įgis naujų užsienio rinkų – Ukrainą ir Lietuvą,
b) padidinti pajamas bent 15 % nuo visų pardavimų,
(c) gauti didesnes pajamas, kurios leistų nuolat tobulinti gamybos liniją,
d) užmegzti tarptautinius ryšius ir, pasitelkiant profesionalumą bei garantuojant savo produktų kokybę, pasiekti naujų klientų iš lūpų į lūpas,
(e) plėtoti savo veiklą, pasinaudojant patirtimi, įgyta bendradarbiaujant su tarptautiniais veikėjais.
Išmatuojamas projekto įgyvendinimo poveikis:
– Parengtų įgyvendinti internacionalizacijos verslo modelių skaičius – 1;
– Naujų rinkų (šalių), kuriose pareiškėjas yra pasirengęs pradėti prekiauti produktais, skaičius – 2;
– Tikslinėse rinkose įgyvendinamų organizuotų platinimo kanalų skaičius – 3.
Projekto vertė:
Bendra projekto vertė – 791 382,00 PLN (septyni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt du zlotai 00/100).
Europos fondų įnašas:
Projekto bendrasis finansavimas, sudarantis de minimis pagalbą – 546 890,00 PLN (penki šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt zlotų 00/100)
Įgyvendinimo data:
2021-11-01 – 2023-05-31
Skip to content